2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+31 6 55 18 80 11 info@nextgen-academy.nl

Ondanks het feit dat ik van jongs af aan betrokken ben bij het familiebedrijf, heeft het familiebedrijf pas sinds een jaar of 10 echt mijn interesse. Doordat er activiteiten voor de Next Generation georganiseerd werden vanuit mijn familie, besef ik mij dat deel uitmaken van een familiebedrijf bijzonder is. 

Het is goed om te weten dat 70% van familiebedrijven falen of zelfs het bedrijf verkopen vóór de overdracht naar een 2de generatie en slechts 10% behaalt de overdracht naar een 3de generatie. Het zijn schrikbarende cijfers als we ons beseffen dat familiebedrijven nog steeds ‘de kurk’ zijn waar de economie op drijft. Met deze gegevens wil ik niet laten zien dat de kans groot is dat jouw familiebedrijf faalt voordat de 3e generatie is bereikt, maar dat jullie allemaal verantwoordelijk zijn het creëren van een succesvol bedrijf van generatie op generatie. 

Ik deel daarom graag 5 stappen om je familiebedrijf klaar te stomen voor de volgende generatie:

Stap #1: Behandel succession planning alsof het heel urgent is! 

Een familie die de succession planning negeert is ongeveer gelijk aan een 30-jarige ZZP’er die zijn pensioen negeert. Zowel opvolging als pensioen zijn zaken waarbij je nu denkt dat het nog erg ver weg is, maar de realiteit is zo dat als je er nu niet mee begint je later achter de feiten aan rent dat kan leiden tot grote problemen. 

Waarom negeren familiebedrijven het tijdig starten met een planning voor opvolging?

Ten eerste onderschatten veel families hoe uitgebreid het opvolgingsproces is. Een pro-actief proces stelt het familiebedrijf in staat om de impact van de huidige eigenaren of bepaalde teamleden te verminderen, het bedrijf te helpen bij de veranderingen en gerichte individuen klaar te stomen voor toekomstige verantwoordelijkheden…het kost tijd! 

Een andere reden is dat het vaak wat ongemakkelijk kan zijn om bezig te zijn met een emotioneel proces. Ieder huisje heeft zijn kruisje, familieconflicten komen zelfs bij de meest succesvolle familiebedrijven voor en het opvolgingsproces zit vol met potentiële valkuilen en mentale blokkades. 

Tenzij je er iets aan en mee doet! Waarschijnlijk red je het als familie niet alleen en heb je iemand nodig die je door deze complexiteiten heen leidt. Iemand die deskundig is op dat gebied en onpartijdig kan bijdragen aan het opbouwen of herstellen van emotionele banden, onderling vertrouwen en een sterke familie die klaar is voor de volgende fase van het familiebedrijf. 

Stap #2: Plan het als een proces, niet als een gebeurtenis 

Te veel families zien opvolging als een lang, verheven doel. ‘Ooit komt dé dag dat mijn zoon/dochter het roer over neemt’ of ‘idealiter is het bedrijf zo succesvol dat het gemakkelijk is voor mijn zoon/dochter om het roer over te nemen’. Zo’n mentaliteit komt een succesvolle opvolging niet ten goede, omdat je opvolging dan ziet als een eenmalige gebeurtenis en niet als een langdurig proces waar iedere betrokkene tijd voor nodig heeft om zowel zakelijk als emotioneel klaar te zijn voor de overdracht. De belangrijkste elementen van de overdracht vereisen veel planning en voorbereiding. 

Neem de tijd om deze zaken met elkaar te plannen, voor te bereiden en uitvoerig te bespreken, overdragen doe je maar 1 keer…dus zorg dat je het goed doet! 

Stap #3: Bepaal en bespreek de familiewaarden 

Succesvolle familiebedrijven kenmerken zich door sterke waarden. Waarden zijn meer dan een mooie slogan, het zijn de emotionele, niet-economische belangen van het familiebedrijf. Een basis waarop het familiebedrijf, vooral als het erop aan komt, de beslissingen maakt. Waarden spelen een belangrijke rol wanneer er een fundamentele keuze gemaakt moet worden in de familie of in het bedrijf, maar ook in tijden van onzekerheid geven familiewaarden richting aan de soms zo uitdagende reis van het familiebedrijf. Zie het opvolgingsproces als een mooie kans om met elkaar te bespreken wat jullie als gehele familie, zowel verlatende als opvolgende generatie, belangrijk vinden. Laat het opvolgingsproces de kans zijn om met elkaar een kompas te bepalen die jullie bedrijf leidt van generatie op generatie! 

Stap #4: Houd vergaderingen en bespreek met elkaar het opvolgingsproces 

Een echt goede planning van het opvolgingsproces betekent ook het betrekken bij en communiceren met de familieleden, ongeacht of zij nu wel of niet direct betrokken zijn bij het bedrijf. Houd daarbij vooral in acht dat het niet de bedoeling is dat de huidige directeur of Pater Familias de vergaderingen micro-managed. Het is erg ongemakkelijk en zeker niet productief als hij/zij alleen maar aan het woord is om vervolgens uit te vinden dat er ook nog anderen waren die constructieve ideeën wilden delen, maar zich daar nogal ongemakkelijk bij voelden. 

Laat je als familie tijdens deze vergaderingen leiden door een vertrouwd (familie) adviseur. Het is zeer waardevol, vooral voor hen die dit proces voor de eerste keer doorlopen als opvolger, om bijgestaan te worden door een expert die de gesprekken leidt en helpt bij het opbouwen van het onderlinge vertrouwen en het oplossen van onderlinge conflicten. 

Stap #5: Train je familie 

Ik geloof dat training van de familie de basis is voor een goede opvolging. Zonder training en begeleiding, blijf je als familie worstelen met welke stappen je nu moet ondernemen in het opvolgingsproces. Je moet als familie in staat zijn goed om te gaan met conflicten, zowel vanuit familiair als bedrijfsmatig oogpunt. Men moet klaar zijn voor de verantwoordelijkheden die behoren bij het zijn van eigenaar van het familiebedrijf, zowel in het bedrijf als binnen de familie. 

Jouw trainer/coach kan je hierin begeleiden om de juiste trainingen en opleidingen te kiezen die je helpen bij het nemen van je verantwoordelijkheden. 

Tot slot, zie het familiebedrijf als een levend nalatenschap met een onderliggende verbondenheid tussen het verleden, heden en de toekomst. Als familiebedrijf ben je nooit alleen, maar samen! 

Zijn jullie klaar om het opvolgingsproces met elkaar te gaan plannen? Gaan jullie de tijd nemen om dit waardevolle stukje familie-erfgoed van GENERATIE op GENERATIE over te dragen? Ben jij klaar om samen met jouw broers-zussen en/of neven-nichten de volgende stap te maken in het familiebedrijf? 

Let me know! Ik ben benieuwd naar jouw verhaal en waar ik je kan helpen! 

JIJ bent het WAARD om een SUCCESVOLLE opvolger te zijn! 


Share This